Pārlekt uz galveno saturu
SPA un Wellness Oasis
Saunu un baseinu centrs Wellness Oasis

Wellness Oasis noteikumi

Wellness Oasis

1. Vispārējie noteikumi:
1.1. Ikviena apmeklētāja pienākums pirms Wellness Oasis,  trenažiera  zāles, sporta nodarbību apmeklējuma rūpīgi iepazīties un ievērot iekšējās kartības noteikumus (turpmāk tekstā – Noteikumi).
1.2. Noteikumi ir izvietoti un ar tiem var iepazīties Wellness Oasis recepcijā, informācijas dēlī, peldbaseinā zonā, ģērbtuvēs, trenažieru zālē, kā arī mājas lapā www.hoteljurmala.com. Noteikumi sastādīti 3 (trīs) valodās – latviešu, angļu un krievu.
1.3. SIA “Hotel Jūrmala SPA” nenes nekādu atbildību, ja apmeklētājs neievēro
Noteikumus, Wellness Oasis centra darbinieku norādijumus, izvietotās bridinājuma zīmes, uzrakstus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību vai dzīvību, nodara materiālus vai morālus zaudējumus trešajai personai.
1.4. Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību, peldēt prasmi un iemaņām pirms Wellness Oasis centra apmeklējuma un tā apmeklējuma laikā.
1.5. Gadijumā, ja Wellness Oasis  apmeklējuma laikā, apmeklētāja veselības stāvoklis pasliktinās, apmeklētājam nekavējoties jāvēršas pie darbinieka.
1.6. Wellness Oasis  centra darbiniekam ir tiesības izraidīt apmeklētāju, ja tas neievēro. Noteikumus, darbinieku norādijumus vai izvietotas bridinājuma zīmes vai uzrakstus. Šādā gadijumā, apmeklētājam netiek atmaksāta samaksātā ieejas maksa.
1.7. Drošības apsvērumu dēl,̧  Wellness Oasis centra darbiniekiem vai apsardzei ir tiesības pieprasti uzradīt apmeklētāja somas saturu.
1.8. Grupu vadītāji vai persona, kas ir atbildīga par korporatīvo pasākumu, vēlēšanās gadījumā, var saņemt instruktāžu par noteikumiem, kas jāievēro Wellness Oasis centra apmeklētājiem pie administratora. Grupu vadītāji un personas, kas ir atbildīgas par korporatīvajiem pasākumiem, saskaņā ar dotajiem noteikumiem ir atbildīgas par visiem savas grupas locekļiem.
1.9. Wellness Oasis centra apmeklējuma laikā un tam beidzoties, nevar iziet ārpus tā teritorijas, ja nav nodota atslēga aproce un nav samaksāts par apmeklējuma laikā izmantotajiem papildus pakalpojumiem vai pasūtījumiem. Ja apmeklētājs vēlas vēlreiz ienākt Wellness Oasis centra teritorijā, viņam ir jāiegādājas jauna ieejas biļete.

Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 12.augustā.

2. Apmeklētāju ierašanās un aiziešanas kārtība:
2.1. Iegādājoties abonementu vai vienreizējo biļeti, apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt Wellness Oasis centra Noteikumiem, kā arī apņemas tos ieverot sava apmeklējuma laikā.
2.2. Ierodoties, apmeklētājs iepriekš apmaksā pakalpojumus atbilstoši spēkā esošajiem izcenojumiem, kam seko atslēgas aproces izsniegšana.  
2.3. Pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli un tā uzvedību apmeklējuma laikā. Pieaugušajam jābūt vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus vecam.
2.4. Apmeklētājs ir tiesīgs izmantot  Wellness Oasis centra sniegtos pakalpojumus, ja apmeklētājs ir saņēmis noteiktas krāsas elektronisko aproci.
2.5. WO pirts un baseinu kompleksa apmeklētājam, saņemot elektronisko aproci un reģistrējot to pie ieejas, tiek uzņemts apmeklējuma laiks 1,5 st. vai 90 (deviņdesmit) minūtes. Pēc Wellness Oasis centra apmeklējuma pie izejas apmeklētājam vēlreiz ir jāreģistrējas, lai noteiktu patērēto laiku, kā arī veiktu norēķinu par iegādātajām precēm Wellness Oasis centrā un Aqua bārā, ja tāda ir notikusi un  jāatdod atslēga Wellness Oasis centra recepcijā.
2.6. Trenažiera zāles un sporta nodarbību apmeklētājam, saņemot elektronisko aproci un reģistrējot to pie ieejas, tiek uzņemts apmeklējuma laiks 75 minūtes ( 60 minūtes nodarbība + 15 min. ).  Pēc trenažiera zāles un sporta nodarbību apmeklējuma pie izejas apmeklētājam vēlreiz ir jāreģistrējas, lai noteiktu patērēto laiku, kā arī veiktu norēķinu par iegādātajām precēm Wellness Oasis centrā un  jāatdod atslēga Wellness centra Oasis recepcijā.
2.7. Par Noteikumu 2.5., 2.6., punktos paredzētā laika limita pārsniegšanu, apmeklētājs veic papildus samaksu pēc SIA “Hotel Jūrmala SPA” noteiktā cenrāža,
kas nosaka katras nākamās stundas izmaksas pie konkrētā apmeklējuma veida. Pārtērētais laiks tiek aprēķināts ar 30 (trīsdesmit) minūšu soli.
2.8. Gadijumā, ja apmeklētājs ir nozaudējis elektronisko aproci, apmeklētājam jāsamaksā aproces atjaunošanas maksa 50 EUR (piecdesmit eiro, 0 centi) apmērā.
3. Wellness Oasis centra apmeklēšanas kārtība:
3.1. Wellness Oasis  baseinus un Trenažieru zāli un sporta nodarbības drīkst apmeklēt tikai ar elektroniskajam aprocēm, kuras tiek personalizētas un atbilstoši noteiktajam apmeklējuma veidam individuāli ieprogrammētas un izsniegtas. Visi pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši SIA “Hotel Jūrmala SPA” apstiprinātajam cenrādim.
3.2. Apmeklētājs peldbaseinu zonā pie termināļa var saņemt informāciju par sava skapīša numuru, patērēto laiku un iztērēto naudas apjomu iegādājoties preces Wellness Oasis centrā  un Aqua bārā.
3.3. Elektronisko aproci aizliegts nodot trešajam personām.
3.4. Virsdrēbes un ielas apavi (ielikti maisiņos) ir jānovieto skapītī. SIA “Hotel Jūrmala SPA” nenes atbildību par garderobē atstātajām personīgajām mantām.
3.5. Atrodoties ģērbtuvēs apmeklētājam ir jāizmanto tīri maiņas apavi. Ielas apavos aizliegts atrasties peldbaseina zonā un trenažieru zālē.
3.6. Ģērbtuves skapīšu un seifu izmantošana:                                                                                           
3.6.1. Ģērbtuves skapīti iespējams atvērt un aizvērt ar elektroniskas aproces palīdzību. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudit sava skapīša drošību , kad tas tiek aizslēgts.
3.6.2. Beidzot apmeklējumu skapīti apmeklētājam ir jāatstāj atvērtu.                                                      
3.6.3. Apmeklētājiem ir piedāvāta iespēja izmantot Seifus.
3.7. Ņemot vērā, ka SIA “Hotel Jūrmala SPA” nepieņem glabāšanā apmeklētāja mantas,
bet tikai nodod apmeklētājam lietošanā mantu novietni ( seifus) un / vai ģērbtuvju skapīšus,  tad SIA “Hotel Jūrmala SPA” administrācija neuzņemas atbildību par mantu novietnē (seifā) un / vai ģērbtuvju skapīšos atstātajām apmeklētāju mantām.
3.8. Pirms ieiešanas Wellness Oasis peldbaseinā un pirts zonā, obligāti jānomazgājas dušā.
3.9. Apmeklētājam jāņem vērā, ka dušu un ģērbtuvju telpu grīdas var būt mitras un slidenas.
3.10. Izmantojot matu žāvēšanas iekārtas (fēnus), aizliegts ar mitrām vai slapjām rokām tos lietot, kā arī lietojot tos ievērot distanci starp matiem un matu žāvēšanas iekārtu.
3.11. Apmeklējot Wellness Oasis centru un trenažieru zāli, jāievero higiēnas prasības, darbinieku noradījumus un Noteikumus.
3.12. Wellness Oasis centrā drīkst uzturēties peldčībās, peldbiksēs un peldkostīmos. Aizliegts lietot peldbikses (pludmales šortus) ar metāla elementiem, kas bojā Wellness Oasis centra inventāru.
3.13. Apmeklētājam ir tiesības izmantot peldbaseinā paredzēto inventāru atbilstoši to izmantošanas nozīmei.
3.14. Pieaugušais, kurš pavada bērnu, izvērtē un ir atbildīgs par nepieciešamību bērnam lietot ūdens necaurlaidigās autiņbiksites. Bērniem līdz 3 (trīs) gadu vecumam, Wellness Oasis centru atļauts apmeklēt tikai ūdens necaurlaidigās autiņbiksitēs.
3.15. Ja apmeklētājam rodas veselības problēmas vai ir citi jautājumi, apmeklētājam jāvēršas pie darbinieka.
3.16. Apmeklētājam stingri jāievēro norāditais apmeklējuma laiks, vieta un abonementa derīguma termiņš.
3.17. Administrācijai ir tiesības pārtraukt apmeklētāju ielaišanu Wellness Oasis centrā, tā noslogotības gadījumā.
3.18. Apmeklētājam pašam jāizvērtē un jābūt atbildīgam par savu veselības stāvokli, un atbilstoši tam jāizvēlas pirts veids, uzturēšanās ilgums pirtis, uzturēšanas ilgums burbulvannās un hidromasāžas baseinā. Lietojot medikamentus (antibiotikas, antidepresantus, diurētiskus lidzekļus, u.c. ) pirtis apmeklēt pēc konsultācijas ar ārstu.
3.19. Pēc katra pirts apmeklējuma, apmeklētājam obligāti ir jānoskalojas dušā.
3.20. Pirti, kurā izmantota koka apdare, obligāti nepieciešams izmantot dvieļus.
3.21. Pirms Wellness Oasis centra apmeklējuma, nepieciešams izvērtēt sava organisma spējas un neuzturēties pirtī ilgāk par 10 minūtēm, ja:
3.21.1. ilgāku laiku jums ir bijusi liela fiziska pārslodze;
3.21.2. ir bijuši miega traucējumi;
3.21.3. iepriekšējā diennaktī lietots alkohols vai citas apreibinošas vielas;
3.21.4. ja ir veselības problēmas (īpaši sirds, asinsvadu slimību gadījumā);
3.21.5. pirmo reizi tiek apmeklētās šāda tipa pirtis.
3.22. Nekavējoties pārtraukt uzturēšanos pirti, ja rodas diskomforta sajuta.
3.23. Atrodoties pirts telpās, apmeklētājam jāatturas no jebkāds ricības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību un drošību.
3.24. Atrodoties Tvaika pirtī ar mini baseinu, apmeklētāji nedrīkst nirt un peldēt šajā baseinā. Tās paredzēts tikai un vienīgi kāju mērcēšanai.
3.25. Izvairīties no pieskaršanas pirts apsildes iericēm un aizliegts novietot jebkādus priekšmetus vai drēbes uz pirts apsildes ierīcēm.
4. Wellness Oasis centrā aizliegts:
4.1. Apmeklēt Wellness Oasis centru, trenažiera  zāli, sporta zonu bez elektroniskās aproces.
4.2. Wellness Oasis centrā aizliegts ienest līdzpaņemtos ēdienus un dzērienus.                                               
4.3. Ienest stikla traukus Wellness Oasis centrā. Par stikla trauku ienešanu Wellness Oasis centrā ir jāmaksā EUR 100,00 līgumsods un ir paredzēta izraidīšana no Wellness Oasis centra, neatgriežot samaksāto ieejas maksu.                                                                                                                                                             
4.4. Ienest alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas.
4.5. Izmantot jebkurus pakalpojumus alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošos vielu iespaidā. Darbiniekam ir tiesības pieprasīt veikt alkohola testu un iereibušo apmeklētāju (pieļaujamā norma 0.5 promiles) izraidīt no Wellness Oasis centra, neatmaksājot iegādātā pakalpojuma maksu.
4.6. Lietot alkoholiskos dzērienus, ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu.
4.7. Spļaut uz grīdas vai ūdenī.
4.8. Kārtot dabiskās vajadzības  ārpus paredzētajām vietām.
4.9. Kliegt, svilpt un skriet Wellness Oasis centrā vai nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu Wellness Oasis centra darbiniekus.
4.10. Apmeklēt Wellness Oasis centru ar dzīvniekiem.
4.11. Atrasties bez peldkostīma vai peldbiksēm.
4.12. Apmeklēt Wellness Oasis centru ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis), konjunktīvu, ādas vai citām lipiḡām slimibām, vaļējām brūcēm vai pārsējiem, kuri var apdraudēt citu apmeklētāju drošību.
4.13. Atstāt bērnus līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības.
4.14. Lekt peldbaseinā no malām, kā arī lēkt jebkurā ūdens tilpnē
4.15. Lēkt un / vai nirt peldbaseinā, neizvērtējot savu fizisko sagatavotību un peldēt prasmi.
4.16. Ignorēt peldbaseinos norāditās zīmes (baseina dzīļlumus ̧ un temperatūras).
4.17. Izmantot pretstraumi un kaskādi sievietēm – grūtniecēm.
4.18. Lietot pirts slotas, ķermeņa kosmētiskos līdzekļus (medus, kafijas biezumus, mālu, u.c.) jebkurā pirtī vai citās Wellness Oasis centra telpās.
4.19. Liet ūdeni vai cita veida šķidrumus uz pirts sildelementiem, kā arī novietot dvieļus vai  jebkādus citus priekšmetus uz elektriskajām iericēm, t.sk., uz pirts akmeņiem.
4.20. Ar ielas apaviem atrasties Wellness Oasis centrā, trenažiera  zālē un to ģērbtuvēs.
4.21. Wellness Oasis centrā, ģērbtuvēs, trenažiera  zālē aizliegts fotogrāfēt, filmēt un veikt audio ierakstus bez rakstiskas saskaņošanas ar SIA “Hotel Jūrmala SPA” administrāciju.
4.22. Izmantot Wellness Oasis centru un trenažiera zāli bez dvieļa.
4.23. Nodarboties ar uzturu bagātinātāju, diētiskās pārtikas un sporta pārtikas izplatīšanu, reklamēšanu un tirdzniecību.
4.24. Apmeklētājs ir atbildīgs par savas rīcības rezultātā radītajiem zaudējumiem, kas nodarīti SIA “Hotel Jūrmala SPA” vai trešajam personām.
4.25. Par aizliegumu prasību neievērošanu, darbiniekam ir tiesības aizliegt apmeklētājam turpināt izmantot Wellness Oasis centra sniegtos pakalpojumus. Par atkārtotu prasību neievērošanu, SIA “Hotel Jūrmala SPA” administrācijai ir tiesības anulēt apmeklētāja abonementu vai ieejas karti, neatmaksājot abonementa vai ieejas maksas vērtību.                                                                                                       
4.26. Wellness Oasis un viesnīcas teritorijā aizliegts apmeklēt viesnīcas personāla telpas (Staff only, Tikai personālam).
5. WO centra un trenažiera zāles apmeklēšana ar bērniem:
5.1.  WO centrā bērni laipni aicināti no viena gada vecuma.
5.2. Apmeklētājiem, kas ir jaunāki par 3 gadiem obligātā kārtībā ir jābūt ūdensnecaurlaidīgās autiņbiksītēs, bērniem līdz 7 gadu vecumam obligātā kārtībā ir jāizmanto peldēšanas piederumi (peldvestes, uzroči, peldriņķi).
5.3. Bērni līdz 12 gadiem var apmeklēt Wellness Oasis centru tikai pieaugušo pavadībā un viņiem ir jāatrodas to stingrā uzraudzībā. Pavadošajai personai ir jābūt ne jaunākai par 18 gadiem un ir pilnībā jāatbild par sev uzticēto bērnu uzvedību un doto noteikumu ievērošanu.
6.Trenažieru zālē:
6.1.Pirms trenažieru zāles apmeklējuma lūdzam uzmanīgi izlasīt trenažieru lietošanas noteikumus;
6.2.Bērniem līdz 16 gadiem aizliegts apmeklēt trenažieru zāli bez vecākiem. Bērniem līdz 12 gadiem aizliegts lietot trenažierus;
6.3.Zālē jāievēro kārtība un saudzīga inventāra lietošana;
6.4.Administrācija nenes atbildību, ja apmeklētājam rodas traumas nepareizas inventāra lietošanas dēļ.
6.5.Jautājumu gadījumā lūdzu griezties pie administratora.
7.  Wellness Oasis darba laiks:
7.1. Wellness Oasis darba laiks apmeklētājiem ir noteikts:
7.2. darba dienās no Pirmdienas līdz Ceturtdienai:no plkst. 08.00 - 21.30
7.3. Piektdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 23:00
7.4. Apmeklētāju ienākšana beidzas 90 minūtes pirms Wellness Oasis centra slēgšanas. Wellness Oasis atpūtas zona ir jāatbrīvo 30 (trīsdesmit) minūtes pirms darba laika beigām, bet dušu un ģērbtuvju zona 10 (desmit) minūtes pirms darba laika beigām.
7.5. Izņēmuma gadījumos, piemēram, dažādu pasākumu, kā arī uzkopšanas gadījumos, darba laiks var tikt mainīts.
8. Apmeklētāja un ūdens relaksācijas centra atbildība:
8.1. Augstāk norādīto noteikumu neievērošanas gadījumā, apmeklētāja  izraidīšana no Wellness Oasis centra, neatgriežot ieejas maksas vērtību;
8.2. Ņemot vērā to, ka Wellness Oasis centrs nepieņem glabāšanā apmeklētāju mantas, bet tikai piedāvā izmantot garderobes un seifa skapīšus, Wellness Oasis centrs neatbild par Wellness Oasis centra teritorijā, garderobē vai skapīšos atstātajām vai nozaudētajām drēbēm, dokumentiem, mobilajiem telefoniem, dārglietām un citām lietām;
8.3. Aizmirsto lietu atrašanas gadījumā, tādu kā: apģērbs, apavi, vērtslietas, tās tiek uzglabātas ne ilgāk par divām nedēļām. Aizmirstie personīgās higiēnas līdzekļi netiek uzglabāti vispār.
8.4. Wellness Oasis centrs nenes atbildību par kaitējumu, kas nodarīts nelaimes gadījuma rezultātā, par iegūto traumu vai jebko citu, kas noticis apmeklētāja nolaidības vai doto noteikumu neievērošanas dēļ;
8.5. Veselības un vai/mantiskā kaitējuma nodarīšanas gadījumā Wellness Oasis centra apmeklētājs nekavējoties vēršas pie Wellness Oasis centra administratora, lai fiksētu vietu, laiku un notikušā apstākļus. Savukārt, ja nav tikuši ievēroti noteikumi, Wellness Oasis centra apmeklētāja pretenzijas netiek aplūkotas un apmierinātas;
8.6. Apmeklētājs sedz zaudējumus, ko nodarījis Wellness Oasis centrām vai trešo personu īpašumam;
8.7. Līgumsods par rupju SIA „Hotel Jūrmala SPA” Wellness Oasis centra darbinieka aizskārumu un nepakļaušanos SIA „Hotel Jūrmala SPA” darbinieka izteiktajam aizrādījumam vai norādēm – EUR 100,00.
8.8 Hotel Jurmala SPA Wellness Oasis klienta kartes un dāvanu kartes izmantošanas termiņu ir iespējams pagarināt tikai tām kartēm, kurām vēl nav beidzies derīguma termiņš, par 20% piemaksu no Wellness Oasis klienta kartes atlikušās vērtības:
1. Wellness Oasis klienta kartēm un Dāvanu kartēm  (ar derīguma termiņu 3 mēneši) pagarināšana par 1 mēnesi
2. Wellness Oasis Dāvanu kartēm (ar derīguma termiņu līdz 1 gadam) pagarināšana par 3 mēnešiem.
8.9. Viesnīcā dzīvojošiem viesiem ir iekļauts 1 reizes Wellness Oasis (saunas un baseinu kompleksa) un trenažieru zāles apmeklējums par vienu numura nakti laikā līdz pl.18.00 vai izbraukšanas dienā līdz pl.12.00.
8.10. Papildus apmeklējums viesnīcā dzīvojošiem klientiem ir ar 50% atlaidi.
9. Noteikumi Wellness Oasis abonementu izmantošanai.
9.1.Wellness Oasis klienta karte ( abonements ) sāk darboties no tā pirkšanas brīža, saskaņā ar iegādāto abonementa veidu un tam noteikto laika periodu, kas ir uzrakstīti uz abonementa.
9.2.Informāciju par abonementu veidiem, cenām, apmeklējuma laiku, var uzzināt pie Wellness Oasis administrācijas, kā arī interneta mājas lapā www.hoteljurmala.com/wellness
9.3.Viesnīcas administrācijai ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas Wellness Oasis darba laikos, nodarbību sarakstā, kā arī veikt izmaiņas cenu lapā. Lūgums sekot informācijai mūsu mājas lapā: http://www.hoteljurmala.com/lv/spa-un-skaistumkopsanas-centrs/wellness-oasis
9.4.Ierodoties Wellness Oasis, katru apmeklējuma reizi jāuzrada abonementu. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā, Wellness Oasis administrācijai ir tiesības atteikt klientam pakalpojumu sniegšanu.
9.5.Abonementi netiek pagarināti, nauda par neizmantotajiem apmeklējumiem netiek atgriezta. Abonementu nevar apmainīt pret naudu vai kādu citu pakalpojumu.
9.6.Pēc izvēlētā abonementa veida attiecīgā derīguma termiņa beigām, abonementa darbība beidzas neatkarīgi no abonementa faktiskā izlietojuma. Neskatoties uz abonementa neizmantošanas iemesliem (atvaļinājums, slimība, u. c.)
Pagarinātas tiek TIKAI tās Wellness Oasis klienta kartes un Dāvanu kartes, kuru derīguma termiņš vēl NAV beidzies;
Hotel Jurmala SPA Wellness Oasis klienta kartes  izmantošanas termiņa pagarināšana par 20% piemaksu no Wellness Oasis klienta kartes  vērtības:
1) Wellness Oasis klienta kartēm (ar derīguma termiņu 3 mēneši) pagarināšana par 1 mēnesi.
2) Wellness Oasis klienta kartēm (ar derīguma termiņu līdz 1 gadam) pagarināšana par 3 mēnešiem.

9.7.Abonementu var izmantot tikai tā persona, uz kuras vārda šis abonements iegādāts. Abonementu nodot citas personas lietošanā aizliegts. Abonementu var izmantot tikai tā īpašnieks. (Viens apmeklējums vienai personai). Šī noteikuma neievērošanas gadījumā, Wellness Oasis administrācijai ir tiesības abonementu paturēt un rīkoties pēc saviem ieskatiem vai pārtraukt abonementa darbību un iekasēt naudu par vienreizēju apmeklējumu.
9.8.Par apmeklējuma laika limita pārsniegšanu apmeklētājs veic papildus samaksu pēc SIA “Hotel Jūrmala SPA” noteiktā cenrāža, kas nosaka katras nākamās stundas izmaksas pie konkrētā apmeklējuma veida.
9.9.Pārtērētais laiks tiek aprēķināts ar 30 (trīsdesmit) minūšu soli.,
9.10.Atsevišķos gadījumos Wellness Oasis administrācijai ir tiesības abonementu paturēt un rīkoties pēc saviem ieskatiem vai pārtraukt abonementa darbību un iekasēt naudu par vienreizēju apmeklējumu.
9.11.Abonementu īpašniekiem 1 dvieļa īre ir iekļauta cenā.

Novēlam Jums un Jūsu ģimenei patīkamu atpūtu Wellness Oasis centrā!
Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Pateretāju tiesību aizsardzības likuma 4.panta 2.daļu un 17.