Pārlekt uz galveno saturu
Viesnīcas pakalpojumi
Viesnīcas numuri

Rezervēšanas un anulēšanas noteikumi

Reception
  • Visi viesnīcas numuriņi ir nesmēķētāju. Sods par smēķēšanu viesnīcas telpās – 200 EUR
  • Dzīvnieki – viesnīcā atļauts uzturēties ar kaķiem un suņiem, kuru svars nepārsniedz 10 kg. Maksa par viena dzīvnieka uzturēšanos viesnīcā 15 EUR par diennakti.
  • Visas viesnīcas cenas tiek noteiktas Euro (EUR)  un ir pakļautas izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma.
  • Rezervācija ir garantēta tikai gadījumos, ja ir veikta priekšapmaksa vai minēti kredītkartes dati, vai pēc kompāniju savstarpējas vienošanās.
  • Garantēta rezervācija var tikt atcelta 72 stundas pirms iebraukšanas dienas, bez soda naudas. Nesavlaicīga atteikuma gadījumā vai neinformējot viesnīcu par atteikumu, viesnīca neatgriež iemaksāto priekšapmaksas summu.
  • Ar kredītkarti garantētām rezervācijām, par nesavlaicīgi veiktu atteikumu, tiek piemērota soda nauda, istabas cenas par pirmo nakti apmērā.
  • Grupu rezervācijām tiek piemēroti atšķirīgi anulācijas noteikumi.
  • Negarantēta rezervācija tiek turēta līdz 18:00 iebraukšanas dienā.